Energietransitie

FLUX50

De huidige energietransitie moet zorgen voor betaalbare energie voor alle consumenten, de zekerheid van de energievoorziening van de EU vergroten en onze afhankelijkheid van energie-invoer verminderen.

Vlaanderen heeft alle troeven in handen om een Smart Energy Regio te zijn met een steeds sterkere economische motor. Het doel van Flux50 is om deze troeven te versterken.

We zorgen voor innovatie door projecten van Vlaamse bedrijven te ondersteunen en door samenwerking te stimuleren. Daarnaast participeren we ook in veelbelovende internationale innovatieve projecten.

Een koolstofarme economie is van groot belang en zal milieu- en gezondheidsvoordelen met zich meebrengen die essentieel zijn voor de toekomst van onze planeet en de mensheid.

Flux50 biedt:

  • Kennis over de nieuwste technologieën;
  • Een netwerk van bedrijven, overheden, steden en gemeenten en andere organisaties;
  • De nieuwste innovatieve projecten en technologieën.

Flux50 helpt Vlaamse bedrijven uit verschillende sectoren (energie, IT & bouw) om de economische kansen te grijpen die inherent zijn aan de huidige transitie naar een duurzaam en schoon energiesysteem.

Flux50 vergemakkelijkt ook de samenwerking tussen Vlaamse bedrijven, onderzoeksinstellingen en beleidsmakers.

Flux50 helpt Vlaamse spelers om innovatieve en volledig geïntegreerde energieproducten en -diensten naar drie segmenten van de internationale markt te brengen:

  • Energie-efficiënte industrie
  • Duurzame gemeenschappen en steden
  • Slimme woningen

Daarom zet Flux50 projecten en proeftuinen op in vijf innovatiezones en coördineert ze deze: Energy Harbors, Microgrids, Multi-energy Solutions, Energy Cloud Platforms, Intelligent Renovation.

Als grote voordeel van deze participatie bij Flux50 zijn we ervan overtuigd dat dit TranzCom zal toelaten om zich als actieve speler te presenteren en te promoten op de energiemarkt in volle transitie. Bovendien zal het TranzCom toelaten de resultaten van haalbaarheidsstudies in te kijken en gezamenlijk met andere leden concrete projectopportuniteiten te bespreken. De verworven kennis en ervaringen van proefprojecten worden bovendien onderling gedeeld.

Als lid biedt het TranzCom bovendien de mogelijkheid om in nieuwe proefprojecten in te stappen alsook te netwerken en zo on contact te komen met belangrijke spelers die actief zijn in de energietransitie enz. Verder zijn we er eveneens van overtuigd dat we op deze manier op de goede weg zijn om poorten te openen naar actieve deelname aan enkele van de vele energy storage projecten die ongetwijfeld op ons afkomen.

VINCI EV-Club

Binnen VINCI Energies hebben we een EV-club opgericht om de competenties van de verschillende Vinci bedrijven te bundelen om ons in staat te stellen totaaloplossingen op de markt te kunnen aanbieden die tot een CO2-reductie zullen leiden.

Deze systemen zijn dan opgebouwd uit zonnepanelen, laders voor elektrische voertuigen en eventueel opslag van energie via batterijen.

Groen leiderschap in een THV

TranzCom Belgium hecht veel belang aan CO2 beperkende maatregelen in het kader van de uitvoering van projecten. In veel projecten werkt TranzCom samen met andere bedrijven in THV’s (tijdelijke handelsverenigingen). In deze THV’s wordt voortaan bij aanvang en afsluiting van deze projecten een balans gemaakt van maatregelen die gepland/genomen werden om de carbon footprint tijdens de uitvoering van deze projecten te beperken.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de lopende projecten in verband met tractiestations zoals bij De Lijn Antwerpen (samenwerking met Fabricom-Cofely-GDFSuez), bijvoorbeelden projecten “Mobiele Tractiecontainers” en “Tractiestations Antwerpen”.

TranzCom neemt er de leiding om deze projecten op een milieubewuste manier af te handelen volgens, in overeenstemming met haar verbintenis in verband met de CO2 prestatieladder.