Spoorweg Energieverdeling

We leveren diensten en oplossingen op maat om de energiebehoeften van openbaarvervoerbedrijven veilig te stellen.

Dankzij onze brede ervaring ispoorwegstroomvoorzieningen zijwe erin geslaagd om verschillende standaardoplossingen voor apparatuur te ontwikkelen. TranzCom biedt op maat gemaakte oplossingen aan voor depotapparatuur en garandeert veiligheid tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Bovendien biedTranzCom een brede waaier aan individuele componenten aan die gebruikt worden bij de assemblage van stroomvoorzieningen (automaten, gelijkrichters, schakelapparatuur, transformatoren, …). 

TRACTIESTATIONS VOOR WISSEL- EN GELIJKSTROOM

Onze kant-en-klare oplossingen variëren van AC-hoogspanning tot DCbovenleiding, hoogspanningskasten van 15 kV tot 380 kV, gelijkrichters van 1 kV tot 3 kV DC, voedingstransformatoren, mobiele spoorwegvoorzieningen, automatisering van onderstations voor lokaal of extern gebruik, beveiliging en distributie van 1 kV tot 3 kV en 2 x 25 kV/50 Hz, depositie-/elektrificatieoplossingen en bovenleiding foutenanalyse-apparatuur.  

BOVENLEIDINGSYSTEMEN VOOR GELIJK- EN WISSELSTROOM

TranzCom Energy heeft een brede expertise in het domein van luchtvaartmaatschappijen, maar ook wat betreft toepassingen met bovenleidingen. Wij voorzien in de opwaardering en renovatie van bestaande bovenleidingsystemen en leveren uiteraard ook het volledige gamma aan componenten met betrekking tot bovenleidingsystemen. Bovendien kunnen we studies aanleveren over de dimensionering van elektrische netwerken voor spoor- en tramwegen. 

TRACTIESTATIONS VOOR WISSEL- EN GELIJKSTROOM

BOVENLEIDINGSYSTEMEN VOOR GELIJK- EN WISSELSTROOM