Formulier voor het verwijderen van persoonsgegevens

In overeenstemming met de “Règlement Général sur la Protection des Données” (RGPD) heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, af te beelden en te verwijderen. U hebt ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Geef uw e-mailadres op.