Onze Waarden

TranzCom draagt de menselijke waarden van solidariteit, vertrouwen, ondernemerschap, verantwoordelijkheid en empowerment uit. Ontdek wat ons samenbrengt en sterk maakt.

EMPOWERMENT

We staan talent toe zichzelf te ontwikkelen door iedere individuele werknemer en business unit de vrijheid te geven om initiatieven te nemen. De business units definiëren hun eigen ontwikkelingsstrategieën en worden in staat gesteld deze zelf, in overeenstemming met de VINCI Energies cultuur, te implementeren. Deze autorisering versterkt hun vermogen om snel en creatief te handelen in direct contact met de klanten. Dit is de sterkte van VINCI Energies.

VERANTWOORDELIJKHEID

Ons succes hang af van de verantwoordelijkheid van onze werknemers op ieder niveau in de organisatie, ongeacht hun positie. Al onze werknemers leggen verantwoording af voor hun projecten, klanten en business units aan hun collega’s.

ONDERNEMERSCHAP

Wij erkennen het potentieel van ieder individu om initiatief te nemen, risico’s te evalueren, succes te visualiseren en te bereiken. Deze mindset stelt ons in staat om innoverend te werk te gaan in onze projecten.

VERTROUWEN

We hebben gekozen om te werken in een geest van vertrouwen. Vertouwen is iets dat gegeven, verdiend en beloond wordt en mensen toestaat om samen te werken vanuit het idee dat ze op elkaar kunnen rekenen.

SOLIDARITEIT

Solidariteit is meer dan een principe, solidariteit is een realiteit die uitgedrukt wordt door het netwerk: binnen VINCI Energies worden kennis, activiteiten en bronnen gedeeld om de efficiëntie en capaciteit om snel te handelen te verbeteren.

Solidariteit drukt zich ook uit in de implementatie van werknemers in de burgerlijke gemeenschap. Zij kunnen, naast belanghebbende organisaties die betrokken zijn bij de integratie door een economische activiteit, bijdragen aan het Fonds VINCI.

Klaar om onze collega te worden? Word nu deel van ons team!

OLIVIER, PROJECT ENGINEER

“Omdat technologie een continue evolutie is, word ik dagelijks geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.”

TOM, PROJECT MANAGER

“Naast projectleider ben je ook de drijfveer van het bedrijf.”